Велик покаен канон на св. Андрей Критски

(16.02.2010)

Великият пост започва от понеделник с една красива църковна традиция, датираща от края на Х - началото на ХІ век. От понеделник до четвъртък вечер в храма се отслужва Великият покаен канон на свети Андрей Критски. Това прекрасно великопостно музикално-поетично произведение е наречено така по името на своя автор св. Андрей архиепископ на Крит. Неговото успение е в 720 година, като паметта му се отбелязва на 4 юли.
Канона е разделен на четири части и се отслужва през първите четири дни от поста по време на Великото повечерие

В е л и к     п о к а е н     к а н о н     н а

с в.    А н д р е й     К р и т с к и


П е с е н    1

 

Бог е моят Помощник и Покровител за спасение
и ще Го прославя с песнопение.
И на отците ми е Бог - ще го превъзнеса,
защото се прослави с безброй чудеса.

 

Помилyй м­е, Боже, помилyй ме­!

От къде да започна да оплаквам деянията на моя окаян живот? Какво начало да поставя, Иисусе Христе, на моето ридание сега? Но, като Милосърден, дай ми прошка на греховете!

Ела, окаяна душо! Застани с плътта си и се изповядай пред Създателя на всички твари! Откажи се най-сетне от досегашното си безразсъдство и поднеси Богу покайни сълзи!

С безумна радост извърших престъплението на Адам, но се видях поради греховете си отритнат от Бога, далеч от царството на вечната наслада.

Спасителю, Адам заслужено бе изгонен от Едем, понеже не спази една Твоя заповед, а аз какво ли заслужавам, когато винаги отхвърлям Твоите животворни думи!

Задминах Каиновото убийство, съзнателно станах убиец на съвестта в душата си, като предпочетох тялото, нахвърлих се срещу нея с лукавите си деяния.

Христе, още от младини започнах да тъпча Твоите заповеди, увлечен от страсти и нехайство, минах живота си в безделие. Затова сега към Тебе викам: Спасителю, поне накрая ме спаси!

Прострян пред Твоите врати, Спасителю, Те моля: макар на старини, не ме отритвай в ада, без да ме чуеш, но преди да дойде краят, дай ми като Човеколюбец опрощение за греховете!

 Слава Отцy, и Синy, и Св­томy Дyхy

Предвечна Троице, на Която се кланяме като на Единица, снеми от мене тежкото греховно бреме и като Милосърден Бог дарувай ми сълзи на умиление!

И ныне и присно и во веки веков. Амин.

Богородице, надеждо и застъпнице за тези, които те възпяват, снеми от мене тежкото греховно бреме и като Владичица Пречиста приеми мен, каещия се!

 

 

< назад