Чудото на Православния свят

(23.04.2020)

 

Чудото на слизането на Благодатния огън, или Светата светлина, както още го наричат, се случва всяка година на Велика събота в навечерието на Православна Пасха в Йерусалимския храм „Възкресение". По предание той бил построен на мястото на Голгота, където бил разпънат Спасителя и Гроба Господен - пещерата, в която Иисус, Христос бил погребан. Там се явил Ангел на Жените - мироносици, за да им извести, че Христос е възкръснал.

Храмът е построен през IV. век от свети Константин и света Елена, неговата майка.

Пръв свидетел на слизането на Благодатния огън е апостол Петър, който, по предание,  видял как светлина осветила Гроба Господен скоро след възкресението на Иисус Христос.

Благодатният огън се изнася на особено богослужение от Кувуклията, където е Гроба Господен.  Това е  Параклис вътре в храма „Възкресение".

Патриархът влиза в Кувуклията, която е проверена и запечатана. Одеждите му са специално проверени и огледани.

В церемонията на слизането на Благодатния огън участват представители на няколко поместни православни църкви: Йерусалимска, Арменска апостолска, Коптска и Сирийска. Гръцкият патриарх се моли на Гроба Господен за чудо. Молитвата му понякога трае много дълго време. Той предава падналия огън на другите патриарси, след което разнасят огъня в храма.

Православни християни пристигат от всички краища на света и държат в ръце снопове от 33 свещи, равни по брой на годините на земния живот на Иисус Христос. След като изнесат огъня, той бързо се разпространява в храма от така наречени „бързоходци". Очевидци на слизането на огъня казват, че в първите минути той не изгаря никого. Вярващите измиват лицата си с него в знак на приближаващата Пасха.

 

 

< назад