Неделното училище на урок в криптата на "Св. Александър Невски"

(29.11.2009)

Една от целите на образователната програма в неделното училище е да запознава енориашите с историята на Църквата и на Българската Православна църква. Включена е информация за състоянието на църкви и манастири в страната. Беседите често се онагледяват с филми за поместни църкви, свети места и поклоннически пътувания.
За да обогатим знанията си за историческото ни наследство, в неделя, 29 ноември, след занятията в неделното училище посетихме изложба от фотоси в криптата на храм "Св. Александър Невски" посветена на старинната църква "Св. Петка" в Белчин.

Реставрацията на църквата започна през месец октомври 2006 . В нея участват ктиторите, строители, художници, резбари, изкуствоведи, архитекти, археолози, инженери, учени, консултанти от различни области на знанието.

Изложбата включва историята по възстановяването на църквата върху фотоси, храмови икони и снимки с разкопки от голяма крепост и църква на хълма св. Спас в планинска местност над Белчин.

Всички бяха дълбоко развълнувани от старинните ценни икони, от фотосите подредени с любов и предоставящи пълна информация за трудния и славен процес по възстановяването на църквата "Св. Петка".

Гробищната църква "Св. Петка" е построена през XVII век върху основи на друг храм от XIII-XIV век. Преминала е през няколко етапа на изграждане.

В началото на XX век е изградена нартика с втори етаж. В края на века рухва покрива и част от стените й. През 2006 г. започва цялостна реставрация на храма, като максимално се запазва първоначалния й вид: еднокорабна църква с полуцилиндричен свод и двускатен покрив.

Дълго време иконите и резбените украси на църквата са били в различни музеи. Забележителни са иконите "Иисус на трон", "Св. Богородица на трон", "Св. Николай", "Св. три светители". Резбата върху тях допълнително обогатява иконописта. Иконостасът се нарежда сред значимите паметници на монументалната дърворезба в България.

През август 2007 г. започват археологически проучвания на Градището в местността "Св. Спас". Открити са разкопки на две раннохристиянски църкви и на една средновековна църква, солидна крепостна стена и квадратна кула изградени от дялани камъни и тухли от времето на Римската империя. Намерените монети, луксозна и битова керамика свидетелстват за оживена търговия, култура и металодобив още през IV век.

< назад